Schrijfdokter CPB

Sinds 2015 ben ik met veel plezier de schrijfdokter van het CPB: twee dagen per maand kunnen de schrijvende onderzoekers van het Centraal Planbureau zich aanmelden voor een consult waarin we gezamenlijk tekstplannen en concepten bespreken in alle stadia van het schrijfproces.

Regelmatig verzorg ik flitsworkshops met een praktische les op schrijftechnisch of taalkundig gebied. Op deze pagina vind je de handouts van de flitsworkshops vanaf 2015 tot nu.

FLITSEN 2020
Het Tekstplan 2.0
Taalverloedering

FLITSEN 2019

Overtuigend schrijven
Snellezen 2 (16 okt)
Snel en effectief lezen
Schrijven op basis van een tekstplan
Beeldende werkwoorden
To Comma or not to Comma
De kernzin

FLITSEN 2018
Zin en onzin van de lijdende vorm
Policy Brief – Inleiding, samenvatting, koppen
De Piramide in de PB-Praktijk

FLITSEN 2017
Grammaticale Valkuilen 2
Grammaticale Valkuilen 1
Wie doet hier moeilijk? Man-vrouw-verschillen in taalgebruik
Check je leesbaarheid 1 (Readability indexes)
Check je leesbaarheid 2 (Hemingway app)
De piramide
Zombie Nouns
Flits Tekstplan (2)
Opdracht Flits Tekstplan
Tekstplan in vragen
Groot CPB-dictee 2017
Flits Een sterke titel

FORUM 8 MEI
PPT Forum 8 mei
Tekstplan: opdracht
Tekstplan: uitwerking opdracht
Tekstplan voorbeeld

FLITSEN 2016
Zinslengte: lang of kort?
De policy brief
De komma in het Engels en in het Nederlands
Twitteren
Samenhang in je tekst -3-
Samenhang in je tekst -2-
Samenhang in je tekst -1-
Schrijven op basis van een tekstplan
Tekstplan voorbeeld

FLITSEN 2015
Kernzin
Piramide
Pitfalls
Inleiding
Schrijven in een groep
Valkuilen Nederlandse taal
Syllabus Spelling en grammatica
Checklist voor groepsschrijven
Richtlijnen voor groepsschrijven